Vòng bi bạc đạn Koyo bearings

Vòng bi bạc đạn Koyo bearings

Vòng bi bạc đạn Koyo bearings: vòng bi cầu, vòng bi đỡ chặn, vòng bi tang trống ( cà na), vòng bi kim, gối đỡ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hotline: 0986354152 Mail: info@ad.com.vn