Vòng bi cầu tiếp xúc góc ( đỡ chặn)

Vòng bi cầu tiếp xúc góc ( đỡ chặn)

Vòng bi cầu tiếp xúc góc ( đỡ chặn): cho phép chụ lực dọc trục

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hotline: 0986354152 Mail: info@ad.com.vn