domain tranfer

Công ty Ánh Dương sở hữu các tên miền vòng bi dưới đây và muốn chuyển giao:

ntn.vn

ntn.com.vn

nsk.com.vn

nsk.com.vn

timken.com.vn

Các bạn là nhà phân phối, kinh doanh  vòng bi các hãng trên, nếu sở hữu tên miền vòng bi sẽ rất lợi thế về marketing, chỉ cần đầu tư 1 chút về website chuẩn SEO, các tìm kiếm về vòng bi sễ về hết trang của bạn.

Liên hệ: lekhachiep@gmail.com Mobile: 0986354152

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hotline: 0986354152 Mail: info@ad.com.vn