Vòng bi Hiwin-Thanh trượt Hiwin |Vòng bi đạn bạc Ánh Dương

 

                   HGR Series Linear Guide HGR15R*1000C HIWIN Taiwan
HGR20R*1000C HIWIN Taiwan
HGR25R*1000C HIWIN Taiwan
HGR30R*1000C HIWIN Taiwan
HGR35R*1000C HIWIN Taiwan
HGR45R*1000C HIWIN Taiwan
HGR55R*1000C HIWIN Taiwan
HGR65R*1000C HIWIN Taiwan
                      HGH Series Block HGH15CA HIWIN Taiwan
HGH20CA HIWIN Taiwan
HGH25CA HIWIN Taiwan
HGH30CA HIWIN Taiwan
HGH35CA HIWIN Taiwan
HGH45CA HIWIN Taiwan
HGH55CA HIWIN Taiwan
HGH65CA HIWIN Taiwan
HGH20HA HIWIN Taiwan
HGH25HA HIWIN Taiwan
HGH30HA HIWIN Taiwan
HGH35HA HIWIN Taiwan
HGH45HA HIWIN Taiwan
HGH55HA HIWIN Taiwan
HGH65HA HIWIN Taiwan
                HGW Series Block HGW15CA HIWIN Taiwan
HGW20CA HIWIN Taiwan
HGW25CA HIWIN Taiwan
HGW30CA HIWIN Taiwan
HGW35CA HIWIN Taiwan
HGW45CA HIWIN Taiwan
HGW55CA HIWIN Taiwan
HGW65CA HIWIN Taiwan
HGW20CA HIWIN Taiwan
HGW25CA HIWIN Taiwan
HGW30CA HIWIN Taiwan
HGW35CA HIWIN Taiwan
HGW45CA HIWIN Taiwan
HGW55CA HIWIN Taiwan
HGW65CA HIWIN Taiwan
              EGR Series Block EGR15R*1000C HIWIN Taiwan
EGR20R*1000C HIWIN Taiwan
EGR25R*1000C HIWIN Taiwan
EGR30R*1000C HIWIN Taiwan
            EGH Series Block EGH15CA HIWIN Taiwan
EGH20CA HIWIN Taiwan
EGH25CA HIWIN Taiwan
EGH30CA HIWIN Taiwan
EGH15SA HIWIN Taiwan
EGH20SA HIWIN Taiwan
EGH25SA HIWIN Taiwan
EGH30SA HIWIN Taiwan
          EGW  Series Block EGW15CA HIWIN Taiwan
EGW20CA HIWIN Taiwan
EGW25CA HIWIN Taiwan
EGW30CA HIWIN Taiwan
EGW15SA HIWIN Taiwan
EGW20SA HIWIN Taiwan
EGW25SA HIWIN Taiwan
EGW30SA HIWIN Taiwan
           MG Series Linear Guide MGNR7*1000C HIWIN Taiwan
MGNR9*1000C HIWIN Taiwan
MGNR12*1000C HIWIN Taiwan
MGNR15*1000C HIWIN Taiwan
MGWR7*1000C HIWIN Taiwan
MGWR9*1000C HIWIN Taiwan
MGWR12*1000C HIWIN Taiwan
MGWR15*1000C HIWIN Taiwan
            MGN Series Block MGN7C HIWIN Taiwan
MGN9C HIWIN Taiwan
MGN12C HIWIN Taiwan
MGN15C HIWIN Taiwan
MGN7H HIWIN Taiwan
MGN9H HIWIN Taiwan
MGN12H HIWIN Taiwan
MGN15H HIWIN Taiwan
              MGW Series Block MGW7C HIWIN Taiwan
MGW9C HIWIN Taiwan
MGW12C HIWIN Taiwan
MGW15C HIWIN Taiwan
MGW7H HIWIN Taiwan
MGW9H HIWIN Taiwan
MGW12H HIWIN Taiwan
MGW15H HIWIN Taiwan

 

Hotline: 0986354152 Mail: info@ad.com.vn