Tag Archives: Vòng bi ngành dệt Việt nam

Vòng bi ngành dệt may

Trong ngành dệt, hiện đang có rất nhiều loại vòng bi. Những loại vòng bi này có thể là vòn bi đũa, kim hay vòng bi cầu tùy ứng dụng cụ thể

Một số hình ảnh vòng bi ngành dệt may:

vongbidetmay

Hotline: 0986354152 Mail: info@ad.com.vn