Tag Archives: Vòng bi tiếp xúc góc Việt Nam

Vòng bi đỡ chặn

Vòng bi bạc đạn đỡ chặn (hay còn gọi là vòng bi bạc đạn tỳ hoặc vòng bi bạc đạn tiếp xúc góc): tương tự như vòng bi cầu nhưng ngoài khả năng chịu lực hướng kính còn có khả năng chịu lực dọc trục. Có cấp chính xác thường và P4 hoặc P5. Có thể lắp đơ, lắp đôi kiểu DB, DF, DT hay ghép 3 hoặc 4.

Hotline: 0986354152 Mail: info@ad.com.vn