Vòng bi đũa NJ

Vòng bi đũa NJ

Vòng bi đũa NJ; Ca trong trượt 1 hướng, ca ngoài trượt hướng ngược lại

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hotline: 0986354152 Mail: info@ad.com.vn