vong-bi-tiep-xuc-goc

vong-bi-tiep-xuc-goc

Đặc điểm của vòng bi tiếp xúc góc là chịu tải hướng tâm và tải dọc trục.

Hotline: 0986354152 Mail: info@ad.com.vn