vong-bi-det-may

vong-bi-det-may

Dệt may là một ngành tiêu thụ lượng vòng bi lớn, vì vậy những sản phẩm mạng tính đặc thù luôn được chú trọng trong thiết kế và tạo ra sản phẩm

Hotline: 0986354152 Mail: info@ad.com.vn